Realizacija posete časova i uglednih aktivnosti

Tokom oktobra i novembra meseca, direktorka škole je zajedno sa pedagogom izvršila posetu i analizu  časova razredne i predmetne nastave.

Izveštaj o realizovanoj poseti časova