Upis prvaka školu -školska 2021/22 godina

OBAVEŠTENJE

Poštovani roditelji, 

Upis učenika u prvi razred osnovne škole, obaviće se u periodu od 1.aprila do 31.maja 2021.godine. Istog dana će psiholog škole obaviti testiranje učenika. 

U prvi razred osnovne škole „Svetozar Marković“, za školsku 2020/2021, upisaće se sva deca  rođena od 01.marta 2014.godine do 28.februara 2015. godine.

Roditelji  mogu da iskažu interesovanje za upis deteta (usluga Iskazivanje interesovanja za upis deteta u osnovnu školu) od 22.marta do 28.maja 2021.godine preko Portala eUprava ... https://ezakazivanje.euprava.gov.rs/#pretraga ili telefonskim putem na brojeve sekretara škole, Pajo 06991027711, psiholog škole Alma Gičević 0603366118, pedagog škole Adela Nikulić 0621536362.

Ukoliko roditelji /zakonski zastupnik ne iskaže na ovaj način zainteresovanost, ne dovodi se u pitanje upis deteta u prvi razred osnovne škole.

Preko  aplikacije eUpis izvršiće se povlačenje podataka o učeniku (izvod iz matične knjige rođenih, evidencija prebivališta i iz IZIS-a o obavljenom lekarskom pregledu.

Prilikom upisa potrebni su sledeći podaci:

  • Ime i prezime roditelja /zakonskog zastupnika;

  • Jedinstven matični broj roditelja/zakonskog zastupnika (JMBG);

  • Ime i prezime deteta;

  • Jedinstven matični broj deteta (JMBG); 

  • Broj telefona roditelja;

  • Adresa stanovanja;

  • E mail adresa roditelja.

Nakon iskazanog interesovanja roditelja za upis deteta u našu školu, obavestićemo vas o terminima za upis i testiranje dece. 

Srdačan pozdrav, čuvajte sebe i svoje porodice, čuvajte druge ljude. 

C:\Users\Adnan\Desktop\преузимање (1).jpg                                                                                   Direktor škole,

Mejra Dacić, prof.


Kreativni časovi tehnike i tehnologije

U okviru Tima za razvoj međupredmetnih kompetencija i preduzetništva učenici šestih i osmih razreda su na času Tehnike i tehnoligije po operativnom planu nastavnika predstavljali svoje proizvode koje su samostalno izrađivali.Učenici su se osposobljavali da prezentuju produkte svoga rada,  objasne postupke izrade,  odrede visinu troškova (materijala, energije, svoje vreme i sposobnost), da poštuju prava i mišljenja drugih, ponašaju se odgovorno i tolerantno, poštuju odluke većine i uvažavaju mišljenje manjine kao i da objektivno procene svoj rad i radove drugih – nastavnik Sead Toković.

Nastavnik vešto i sa puno ljubavi vodi časove ovog predmeta, na kojoj učenici ne samo da stiču znanja, već uživaju u kreativnosti i kooperativnim aktivnostima sa drugima.


Učenici VIII razreda su tokom marta meseca radili na temu projekta: 

„Slika od toalet papira“

E:\школске слике\IMG-20210310-WA0005.jpgE:\школске слике\IMG-20210310-WA0001.jpgE:\школске слике\IMG-20210310-WA0003.jpgE:\школске слике\20210310_170316.jpgE:\школске слике\20210310_170321.jpg

Učenici VI razreda su imali priliku da učestvuju u izradi projekta

SRCE NA DLANU

E:\школске слике\IMG-20210310-WA0009.jpg E:\школске слике\20210308_161923.jpgE:\школске слике\20210308_161940.jpgC:\Users\Adnan\Downloads\20210308_162646.jpgF:\школске слике\IMG-20210310-WA0017.jpgF:\школске слике\IMG-20210310-WA0019.jpg

Projektna nastava u našoj školi

Časovi projektne nastave u II i III razredu naše škole su poželjni predmeti među učenicima. Naša projektna nastava je po prirodi stvaralačkog ali i saznajnog karaktera, usmerena na dostizanje ishoda koji se prvenstveno odnose na logičko i kritičko mišljenje kao i pripremu učenika za lako snalaženje u svetu tehnike, tehnologije i računarstva, kako u svakodnevnom životu, tako i u procesu učenja. Kroz ovakav način rada će se razvijati međupredmetne kompetencije koje su eksplicitno definisane u novom zakonu i u koje, između ostalih, spadaju timski rad, rešavanje problema, saradnja, preduzetništvoGlavni ciljevi projektne nastave su •Osamostaljivanje učenika u radu;•Razvijanje lične odgovornosti za realizaciju projekta;•Razvoj socijalnih i komunikacijskih veština koje jačaju samopouzdanje učenika;• Sticanje dugotrajnog znanja, veština i navika primenljivih u svakodnevnom životu. Iskustva pokazuju da se uključivanjem učenika u projektnu nastavu unapređuje njihovo postignjuće u konkretnim nastavnim predmetima: bolje razumeju, motivisaniji su za rad i istraživanje, povezuju stvari, primenjuju naučeno.Učenici II i III  razreda su zajedno sa svojim učiteljima realizovali sledeće projekte:2-3 Učiteljica Valentina Đurić je odradila projekat na temu „Od tanjira do suvenira“


Učiteljica Marija Kaplanović je sa svojim učenicima u 3-1 odradila projekat na temu „Bajka svuda oko nas“, „Kolaž od fotografija“, „Sjenica nekad i sad“


Bajka svuda oko nas

Kolaž od fotografija

Sjenica nekad i sad

nekadisad

Učiteljica Seada Gičević je sa svojim učenicima u II-3 odeljenju odradila projekat na temu „Važni objekti moga kraja“,„Lutkarska predstava, pravimo ambijent kostime i maske“.


Važni objekti moga kraja

Projekat „Lutkarska predstava, pravimo ambijent kostime i maske“ je uspešno realizovan u februaru mesecu. U projektu, odnosno pravljenju kostima su učestvovali i roditelji. 


predstava

Naša projektna nastava je po prirodi stvaralačkog ali i saznajnog karaktera. Iako je predmet saznavanja u okviru teme pre svega saznajne, otkrivačke  prirode, u projektu se ipak vodilo računa da se proširena i produbljena znanja o  reljefu praktično primene i da deca u  završnici kreativno uobliče proizvode u vidu praktičnih radova. Učiteljica Bajramka Gurdaš i Meliha Elezović su sa svojim učenicima III-2 i III-3 odradile projekte: „ Reljef moga kraja“, „Mami na dar“, „Jesenji kostim „, „Zimski pano“.


Mami na dar

Jesenji kostimi

Učiteljica Aida Mehmedbašić sa svojim razredom realizovala je uspešno projekte na temu „Od tanjura do suvenira“, „Tradicionalna nošnja kod Bošnjaka“, „Maketa našeg naselja“, „Na dar nepoznatom drugu“, „Neobično pakovanje“ i  projekat „Mami na dar za 8.mart“

Bošnjačka tradicionalna nošnja

Osmi mart za naše mame

Osmi mart, praznik posvećen nežnijem polu, obilježen je i ove godine u našoj školi u nešto drugačijoj organizaciji nego ranijih godina. Zbog epidemioloških mera koje još uvek traju u našoj zemlji učitelji naše škole su zajedno sa učenicima za svoje mame priredili iznenađenje I pokazali ljubav i zahvalnost koristeći  razne materijale i svoju kreativnost i maštovitost iskoristili za pravljenje zanimljivih  čestitki i neobicnih ruža.Tom prilikom učitelji prvog razreda su realizovali tematski dan na temu “8.mart” ujedinjujući sadržaje iz maternjeg jezika, matematike, likovne kulture, muzičke kulture i fizičkog vaspitanja. Oduševljenje i pozitivna motivisanost učenika nije izostalo.

Pažljivko za prvake

Agencija za bezbednost saobraćaja Republike Srbije obezbedila je za osnovne škole na teritoriji grada Sjenice edukativne knjige o bezbednom učestvovanju dece u saobraćaju. 

Cilj je da svaki đak prvak dobije jedan primerak knjige u kojoj je slikovito opisana važnost pravilnog ponašanja u saobraćaju u situacijama u kojima se deca svakodnevno mogu naći.

Naša škola uvek daje podršku ovakvim akcijama. Knjige su danas  uručene prvacima u Sjenici i izdvojenom odeljenju Trijebine od strane direktora škole i stručnog saradnika.

 

Dan rozih majica

Poslednje srede u februaru mesecu, širom sveta obeležava se Međunarodni dan borbe protiv vršnjačkog nasilja pod nazivom "Dan rozih majica". U našoj školi ovaj dan je obeležen nizom aktivnosti od vršnjačkih  radionica, izložbe likovne sekcije, pisanja literarnih radova do nošenja rozih majica.