Svečani prijem đaka prvaka

Svečani prijem đaka prvaka 

 Direktorka škole Mejra Dacić je dočekala đake prvake i njihove roditelje i poželela im srećan i uspešan početak. Svečanost za prijem đaka prvaka održala se u skladu sa situacijom i uslovima Covida 19. Doček prvaka bio je u školskom dvorištu, i sve učiteljice su zadno sa direktorkom primala prvake. U školskoj 2021-22.godini upisano je 87 učenika u matičnoj školi I izdvojenim odeljenjima u Trijebinama I Gonju. Formirana su četiri odeljenja u matičnoj školi, dva odeljanja za nastavu na srpskom jeziku i dva odeljenja za nastavu na bosanskom jeziku i po jedno kombinovano odeljenje u izdvojenim odeljenjima. Učiteljice Violeta Brajović, Ilhana Mašović, Sanela Martinović i Anita Nikšić prihvatile su svoje nove učenike i povele ih na prvi školski čas. Učionice na prvom spratu školske zgrade čekale su čiste i spremne da prime sve prvake. Srećno prvaci!!!