Upis prvaka školu -školska 2021/22 godina

OBAVEŠTENJE

Poštovani roditelji, 

Upis učenika u prvi razred osnovne škole, obaviće se u periodu od 1.aprila do 31.maja 2021.godine. Istog dana će psiholog škole obaviti testiranje učenika. 

U prvi razred osnovne škole „Svetozar Marković“, za školsku 2020/2021, upisaće se sva deca  rođena od 01.marta 2014.godine do 28.februara 2015. godine.

Roditelji  mogu da iskažu interesovanje za upis deteta (usluga Iskazivanje interesovanja za upis deteta u osnovnu školu) od 22.marta do 28.maja 2021.godine preko Portala eUprava ... https://ezakazivanje.euprava.gov.rs/#pretraga ili telefonskim putem na brojeve sekretara škole, Pajo 06991027711, psiholog škole Alma Gičević 0603366118, pedagog škole Adela Nikulić 0621536362.

Ukoliko roditelji /zakonski zastupnik ne iskaže na ovaj način zainteresovanost, ne dovodi se u pitanje upis deteta u prvi razred osnovne škole.

Preko  aplikacije eUpis izvršiće se povlačenje podataka o učeniku (izvod iz matične knjige rođenih, evidencija prebivališta i iz IZIS-a o obavljenom lekarskom pregledu.

Prilikom upisa potrebni su sledeći podaci:

  • Ime i prezime roditelja /zakonskog zastupnika;

  • Jedinstven matični broj roditelja/zakonskog zastupnika (JMBG);

  • Ime i prezime deteta;

  • Jedinstven matični broj deteta (JMBG); 

  • Broj telefona roditelja;

  • Adresa stanovanja;

  • E mail adresa roditelja.

Nakon iskazanog interesovanja roditelja za upis deteta u našu školu, obavestićemo vas o terminima za upis i testiranje dece. 

Srdačan pozdrav, čuvajte sebe i svoje porodice, čuvajte druge ljude. 

C:\Users\Adnan\Desktop\преузимање (1).jpg                                                                                   Direktor škole,

Mejra Dacić, prof.