đački parlament

Odeljenske zajednice učenika 7. i 8. razreda su na početku školske godine izabrale svoje predstavnike (po dva učenika po odeljenju) koji će biti članovi Učeničkog parlamenta i koji će zastupati učenike u rešavanju pitanja od značaja za njihovo školovanje.